< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=571452903801938&ev=PageView&noscript=1" />
+ 86-10-64709959
EN
pob Categori

diwylliant

Rwyt ti yma : Hafan>Amdanom ni>diwylliant

Amdanom ni

EIN DIWYLLIANT


Mae Beijing SinoCleansky Technologies Corp yn falch o'r cyflawniadau cyfredol, ac wedi bod yn dilyn cyfleoedd ar gyfer y datblygiad pellach. Credwn yn gryf y byddwn, trwy ein hymdrechion ar y cyd, yn sicr yn gallu cyflawni ein cenhadaeth a'n gweledigaeth.

 • Ein Cenhadaeth

  I wneud ein awyr yn lanach

 • Ein Gweledigaeth

  I fod yn bartner rhagorol mewn sectorau diwydiannol byd-eang

 • Ein Werth

  Gwasanaeth yn anad dim ;

  Mynd ar drywydd rhagoriaeth;

 • Bod yn ddiolchgar iawn

  ym mhob perthynas; ennill ffafr a pharch cymdeithasol y cleient.

Mae ysbryd entrepreneuraidd yn un o'n nodweddion diffiniol, ac mae yn ein natur. Ein cenhadaeth bob amser yw gwneud ein awyr yn lanach. Mae ein cynnyrch yn effeithlonrwydd uchel ac yn arbed ynni, yn gwerthu orau mewn amryw o wledydd. Rydym yn barod i weithio gyda'r holl fentrau ynni newydd eraill i wneud mwy o gyfraniadau at hyrwyddo diwydiannau arbed ynni a chyfeillgar i'r amgylchedd yn Tsieina.

I fod yn gwmni rhagorol sy'n ennill cariad gweithiwr, ffafr y cleient, ymddiriedaeth cyfranddaliwr a pharch cymdeithasol yw ein gwaith tymor hir. Rydym yn mynnu gwella gallu gweithwyr, gan barchu pob gweithiwr ac rydym o'r farn bod cysylltiad agos rhwng datblygiad pob gweithiwr a datblygiad ein cwmni. Rydym wedi creu amgylchedd i weithwyr osod nodau sy'n gofyn am hunan-weinyddu neu weithredu annibynnol, creadigol. Ein nod yw sicrhau ffyniant cyffredin y gweithwyr a'r cwmni.

Dros y blynyddoedd, rydym wedi bod yn darparu gwasanaethau o safon i'n cleientiaid, ac wedi cyflawni graddfa uchel o werthuso gan ein cleientiaid. Rydyn ni'n ceisio ein gorau i fodloni gofynion amrywiol ein cleientiaid, a wnaeth i ni gael ffafr cleientiaid. Byddwn yn gwneud ymdrechion parhaus i ddychwelyd ein cleientiaid gyda chynhyrchion a gwasanaethau o ansawdd gwell. Wrth lansio busnes newydd, rydym yn ymdrechu i leihau risg i'r lleiafswm a chreu elw i'r eithaf, gan wneud inni ennill ymddiriedaeth cyfranddalwyr. Bob blwyddyn rydym yn cynnal cyfarfod cyfranddalwyr, er mwyn sicrhau bod ein cyfranddalwyr yn deall gweithrediad a chyfeiriad datblygu ein cwmni yn well yn y dyfodol.

I ysgwyddo cyfrifoldebau cymdeithasol gyda meddwl ddiolchgar hefyd mae cred SinoCleansky. Rydym yn defnyddio adnoddau ac yn cysegru ymdrech i wneud cyfraniad cadarnhaol i'r cylch y mae gennym ddylanwad arno. Byddwn yn cyfrannu'n gyson at gymdeithas!

Bydd SinoCleansky hefyd yn parhau i chwarae ein rôl wrth ehangu'r economi fyd-eang, gan ymdrechu bob amser i gyfoethogi'r gymdeithas y mae'n gweithredu oddi mewn iddi. Byddwn yn gyson yn camu ymlaen i greu gwerth newydd i gefnogi ynni gwyrdd, gyrru economi werdd a hyrwyddo gwareiddiad a chynnydd dynol!